Technik organizacji reklamy

Młodzież kształcąca się na kierunku technik organizacji reklamy w czasie stażu nabędzie nowe i wzbogaci dotychczasowe umiejętności w zakresie: prowadzenia kampanii reklamowej zgodnie ze specyfiką, wymaganiami oraz procedurą, opracowania nośników i środków reklamy dla nowych produktów reklamowych, przygotowania oferty handlowej oraz cennika sprzedaży produktów reklamowych. Zapoznają się z potrzebami klienta, poznają zasady rozmów sprzedażowych, opracują media plan, dokumentację sprzedażową, a także przeprowadzą monitoring prowadzenia kampanii reklamowej.

 

Kurier Poranny

 

Globart Print