Technik masażysta

Młodzież kształcąca się na kierunku technik masażysta w czasie stażu pozna m.in.: zasady obsługi i korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenia ćwiczeń na sali i na powietrzu (w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności), zaopatrzenie ortopedyczne ułatwiające wykonywanie osobie niepełnosprawnej czynności dnia codziennego, możliwości organizacji czasu wolnego i formy terapii zajęciowej. Zdobędzie nową wiedzę i wzbogaci dotychczasową w zakresie: charakterystyki chorób prowadzących do niepełnosprawności, higieny osoby niepełnosprawnej oraz organizacji pracy z osobą potrzebującą wparcia.

 

Dom Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka 203

 

Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9

 

Stowarzyszenie "Jasny Cel"