O projekcie

O projekcie

„Kwalifikacje uszyte na miarę!” (numer projektu RPPD.03.03.01-20-0035/15), realizowany przez Miasto Białystok/Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku: Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III – Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

Kwota dofinansowania 520 392,86 zł