Działania

 1. Uczniowie:

Stażami zawodowymi w wymiarze 150 godzin zostanie objętych 113 uczniów z kierunków:

 1. technik masażysta;
 2. technik usług fryzjerskich;
 3. technik logistyk;
 4. technik technologii odzieży;
 5. technik hotelarstwa;
 6. technik organizacji reklamy;
 7. technik informatyk;
 8. tyfloinformatyk;
 9. fototechnik;
 10. technik obsługi turystycznej.
 1. Nauczyciele:
  Stażami zawodowymi w wymiarze 40 godzin (realizowanymi w ciągu 2 tygodni) zostanie objętych 7 nauczycieli.